Recykling / Recycling - reklamówki, torby foliowe

Kierujemy się zasadą: „każdy odpad foliowy, który można przetworzyć należy wykorzystać”. Nasza firma znajduje się na obszarze Zielonych Płuc Polski, dlatego w trosce o środowisko naturalne prowadzimy działalność w zakresie odzysku, opakowań (kod 150102). Przetwarzamy własne odpady poprodukcyjne oraz odpady pozyskane z innych źródeł, wykorzystując je ponownie do produkcji folii. Posiadamy uprawnienia do wystawiania „KARTY PRZEKAZANIA ODPADU”, dzięki której nasi klienci mogą być zwolnieni z opłaty produktowej (uiszczanej do Urzędu Marszałkowskiego).

Sortowanie na typy folii.

Rodzai folii polietylenowej jest kilka LD, HD, MD, PP. Przeszkoleni pracownicy sortują folie, segregują na bezbarwne, kolor, czarne.

Mielenie materiału.

Przesegregowane odpady foliowe trafiają do specjalnej maszyny – młynka, gdzie są mielone i powstaje aglomerat. Aglomerat jest poddawany procesie regranulacji w wyniku którego powstaje regranulat.

Tworzenie nowej folii.

Proces techniczny recyklingu odpadów foliowych pozwala na otrzymanie materiału o przeznaczeniu pierwotnym tj. regranulatu, który jest używany do produkcji folii. Regranulat trafia do wytłaczarki foliowej, pod wpływem wysokiej temperatury i powietrza powstaje folia.

Eko torba +d2w2

Przekonaj się o jakości naszych produktów

Zamów darmowe próbki